Cung cấp mẫu quảng cáo điển hình, các loại quảng cáo và độ dài tiêu đề phổ biến, các từ ngữ hay dùng, các tín hiệu cảm xúc hay những con số phổ biến...