Mua 6 tháng dịch vụ
Tặng 1 tháng cùng gói
Mua 12 tháng dịch vụ
Tặng 2 tháng cùng gói
Mua 24 tháng dịch vụ
Tặng 4 tháng cùng gói
Chương trình áp dụng từ ngày 07/08/2017 – 10/09/2017 khi mua hoặc gia hạn dịch vụ