Adnetwork Balloon

Balloon Ad

Balloon Ad là hình thức mà quảng cáo xuất hiện ở góc phải chân màn hình - vị trí đặc biệt, bắt mắt ngoài vị trí quảng cáo cố định, truyền thống trên website

Minh họa dịch vụ