Tính năng nổi bật CHỐT SALE

Icon-1
không có giới hạn

Không giới hạn tài khoản Facebook lấy Fanpage

Không giới hạn Fanpage quản lý

Không giới hạn tài khoản nhân viên

Không giới hạn số thiết bị cùng đăng nhập

Icon-2
quản lý comment/inbox

Ẩn comment tự động

Lọc comment chứa từ khóa,
email, SĐT

Gửi nhãn khách hàng

Soạn mẫu tin nhắn

Icon-3
quản lý thông tin sản phẩm

Lưu trữ trực tuyến thông tin
sản phẩm

Làm việc ở bất cứ đâu chỉ cần
thiết bị kết nối mạng

Anh-1
Anh-2
Anh-3
quản lý thông tin khách hàng

Lưu thông tin khách hàng

Cảnh báo và chặn những khách hàng có hành vi xấu

Icon-4
báo cáo thống kê

Báo cáo số lượng comment/inbox

Báo cáo số đơn hàng từ fanpage

Báo cáo doanh thu bán hàng từ Facebook

Icon-5
tiện ích khác

Botchat

Đăng bài trên cùng lúc nhiều Fanpage

Tích hợp livechat cho nhiều website

Và rất nhiều tiện ích khác

Icon-6

1000+

Fanpage

100+

Đơn hàng được hoàn thành
trên hệ thống mỗi ngày

0 ĐỒNG

Miễn phí trọn đời cho tất cả
các fanpage

Sale is simple