Trung tâm trợ giúp Vatgia Marketing

Giúp đỡ và hỗ trợ khách hàng

Tài liệu tổng quan về vChat (1)

Tính năng mới (2)

Cập nhật tính năng mới của vChat

Cài đặt Form nhập thông tin khách hàng

Form khảo sát là phần để khách hàng nhập thông tin trước khi bắt đầu chat với nhân viên hỗ trợ. Việc thiết lập Form khảo sát sẽ giúp bạn thu thập được thông tin khách hàng như họ tên, số điện thoại, địa chỉ…, giúp quá trình chăm sóc bằng vChat cũng như hoạt động chăm sóc sau đó được thuận tiện hơn.

 

Để thiết lập tính năng này, bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập Trang Quản trị vChat > Cài đặt > Khung chat > Cài đặt khác.

 

Bước 2:  Hiển thị Form nhập thông tin bằng cách tích chọn On/ Off ở Nhập thông tin cá nhân trước khi chat

 

 

Bước 3: Sau khi chọn On, sẽ mở ra phần cài đặt cho Form nhập thông tin. Bạn có thể thiết lập lời chào, cũng như lựa chọn các trường thông tin mà khách hàng cần phải điền trong Form bao gồm: họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, câu hỏi dành cho khách hàng.

 

 

Bước 4: Nhấn Lưu cài đặt để hoàn thành.