Trung tâm trợ giúp Vatgia Marketing

Giúp đỡ và hỗ trợ khách hàng

Tài liệu tổng quan về vChat (1)

Tính năng mới (2)

Cập nhật tính năng mới của vChat

Các tính năng hỗ trợ cuộc chat

* Lưu trữ thông tin khách hàng: Để lưu trữ thông tin khách hàng giúp hỗ trợ cho các lần chat tiếp theo, bạn tiến hành như sau: Kích vào cột thứ 3 cạnh khung chat, điền vào đó thông tin để bổ sung các lưu ý về khách hàng và nhấn Tạo ghi chú mới để tạo ghi chú cho khách hàng.

 

 

* Chặn khách hàng: Trong trường hợp bạn không muốn nhận cuộc chat từ 1 khách hàng, bạn có thể sử dụng tính năng chặn khách hàng dựa trên thông tin về IP của khách hàng đó

 

Để thực hiện tính năng này, bạn vào phần mở rộng của cửa sổ chat của khách hàng, chọn Chặn chat khách này Đồng ý để hoàn thành.

 

 

* Tính năng gắn nhãn khách hàng: giúp quản lí khách hàng theo các vấn đề thường gặp, thuận tiện cho việc chăm sóc các lần tiếp theo. Để sử dụng tính năng này, bạn tiến hành theo các bước sau:

 

Bước 1: Tạo nhãn khách hàng bằng cách truy cập vào Trang Quản trị > Cài đặt > Nhãn khách hàng

 

 

Bước 2: Nhập tên nhãn khách hàng vào ô, rồi chọn Thêm nhãn. Nhãn khách hàng mới sẽ được thêm vào danh sách Nhãn đã cài đặt. Tại đây bạn có thể Sửa hoặc Xóa nhãn khách hàng

 

 

Bước 3: Để sử dụng tính năng Nhãn khách hàng, tại giao diện cửa sổ chat, bạn chọn biểu tượng , sau đó lựa chọn nhãn mà bạn muốn gắn cho khách hàng.

 

 

* Tính năng câu trả lời mẫu: nhằm giúp bạn phản hồi nhanh những câu hỏi lặp đi lặp lại của khách hàng. Để sử dụng tính năng nay, bạn thực hiện các bước sau

 

Bước 1: Tạo danh sách các câu trả lời mẫu (tags) bằng cách truy cập vào Trang Quản trị > Cài đặt > Cài đặt Tags

 

 

 

Bước 2: Tạo các tags mới bằng cách nhập các nội dung cần thiết như sau:

·             Từ viết tắt: là từ mà bạn sẽ dùng để gõ trong cửa sổ chat để gọi nhanh các câu trả lời mẫu. Lưu ý: từ viết tắt không quá 30 ký tự và viết không dấu.

·                   Nội dung cho từ viết tắt: là nội dung đầy đủ của từ viết tắt.

 

Sau khi hoàn thành, nhấn chọn Thêm tags. Tag mới sẽ được thêm vào danh sách Tags đã cài đặt, tại đây bạn có thể Sửa hoặc Xóa các tags.

 

 

Bước 3: Để sử dụng tính năng này trong cuộc chat, bạn có 2 cách sử dụng như sau:

                  + Cách 1: Nhập # sau đó nhập từ viết tắt của nội dung muốn dùng. Khi đó, một danh sách các viết tắt sẽ xuất hiện. Nhấn Enter để hoàn thành. Khi đó tự động nội dung đầy đủ sẽ hiện ra.

 

 

                  + Cách 2: Sử dụng câu trả lời mẫu bằng cách chọn vào biểu tượng, khi đó danh sách các câu trả lời mẫu sẽ xuất hiện và bạn có thể chọn nhanh bằng cách click vào câu trả lời mẫu đó.