Trung tâm trợ giúp Vatgia Marketing

Giúp đỡ và hỗ trợ khách hàng

Tài liệu tổng quan về vChat (1)

Tính năng mới (2)

Cập nhật tính năng mới của vChat

Trả lời và yêu cầu tự động

Trả lời tự động và yêu cầu tự động là hai tính năng giúp cho quá trình hỗ trợ thêm chuyên nghiệp hơn. Tính năng trả lời tự động giúp bạn cấu hình nhanh một số câu trả lời khách hàng trong các tình huống nhất định.

- Trả lời tự động câu hỏi đầu tiên và thứ hai của khách: để cài đặt tính năng này, bạn truy cập vào Trang Quản trị vChat > Cài đặt > Khung chat > Trả lời tự động

 

 

- Chọn bộ phận hỗ trợ trước khi chat: để cài đặt tính năng này, bạn truy cập vào Trang Quản trị vChat > Cài đặt > Khung chat > Cài đặt khác, nhấn On để bật tính năng này.

 

 

- Cho phép khách hàng gửi ảnh khi chat: Tính năng này sẽ giúp gửi hình ảnh cho khách hàng một cách chi tiết nhất, xây dựng lòng tin của khách hàng. Để cài đặt tính năng này, bạn truy cập vào Trang Quản trị vChat > Cài đặt > Khung chat > Cài đặt khác, nhấn On để bật tính năng này.

 

 

- Tự động trả lời khách hàng khi chờ quá lâu: để cài đặt tính năng này, bạn truy cập vào Trang Quản trị vChat > Cài đặt > Khung chat > Cài đặt khác

 

 

- Trả lời lại khách khi bạn click vào nút Cancel khi khách hàng yêu cầu trả lời: để cài đặt tính năng này, bạn truy cập vào Trang Quản trị vChat > Cài đặt > Khung chat > Cài đặt khác.

 

 

- Cho phép khách hàng yêu cầu chat khi chờ quá lâu: để cài đặt tính năng này, bạn truy cập vào Trang Quản trị vChat > Cài đặt > Khung chat > Cài đặt khác.