Trung tâm trợ giúp Vatgia Marketing

Giúp đỡ và hỗ trợ khách hàng

Tài liệu tổng quan về vChat (1)

Tính năng mới (2)

Cập nhật tính năng mới của vChat

Giao diện dưới góc độ người truy cập

Dưới góc độ của người truy cập vào website đã tích hợp vChat, vChat được thể hiện bởi một cửa số chat thường được xuất hiện ở góc bên phải/ trái phía dưới màn hình. Cửa sổ chat này sẽ bao gồm các trạng thái khác nhau như:

 

  • Hình mời chat: xuất hiện trước tiên, nhằm thu hút sự chú ý của người truy cập khi muốn được hỗ trợ.
  • Form nhập thông tin khách hàng.
  • Khung lựa chọn bộ phận hỗ trợ.
  • Ô chat: Nơi tương tác giữa người truy cập với hỗ trợ viên.
  • Form đánh giá chất lượng hỗ trợ.

 

Cách thức cài đặt giao diện và tính năng của cửa số Chat này sẽ được hướng dẫn cụ thể ở các phần tiếp theo.