Trung tâm trợ giúp Vatgia Marketing

Giúp đỡ và hỗ trợ khách hàng

Tài liệu tổng quan về vChat (1)

Tính năng mới (2)

Cập nhật tính năng mới của vChat

Giao diện khác biệt

Bản vChat 4.0 này sẽ không có ảnh mời chat và thay vào đó bằng lời mời chat, giao diện cửa sổ chat mời chào cũng được thu nhỏ lại bằng icon dạng tin nhắn để tiết kiệm không gian cho Website của bạn hơn.

 

 

Để cài đặt lời mời chat trên bản vChat 4.0, bạn đăng nhập tài khoản trên trang quản trị vChat.vn, chọn Cài đặt>> Khung chat >> Mời khách chat. Tại đây, bạn viết nội dung muốn hiển thị tại trường Mời chat đối với khách mới để thu hút khách truy cập Website của bạn

 

 

Đồng thời, giao diện khung chat bản 4.0 Beta cũng có sự thay đổi khá rõ rệt so với giao diện khung chat 2.0 cũ: