Trung tâm trợ giúp Vatgia Marketing

Giúp đỡ và hỗ trợ khách hàng

Tài liệu tổng quan về vChat (1)

Tính năng mới (2)

Cập nhật tính năng mới của vChat

Giao diện Trang quản trị vChat

Trang Quản trị vChat là nơi mà người sử dụng vChat dùng để tương tác với người truy cập, quản lí và cài đặt các tính năng của vChat. Để vào Trang Quản trị này, bạn chỉ cần đăng nhập tại trang vchat.vn cùng với tài khoản đã đăng kí. Giao diện Trang Quản trị vChat sẽ hiển thị như sau:

 

 

Trang Quản trị vChat bao gồm 8 tab, trong đó có 1 số tab chính như sau:

 

       - Chat: Đây là tab dùng để tương tác giữa hỗ trợ viên và người chat truy cập vào website. Trang Chat bao gồm 2 cột thông tin: Cột bên phải bao gồm danh sách các khách hàng. Cột bên trái là nơi tương tác với khách hàng như gửi tin nhắn, gửi ảnh, lưu trữ thông tin… Các tính năng của Trang Chat sẽ được đề cập cụ thể hơn ở các phần sau.

 

       - Lịch sử: Là tab lưu lại thông tin của các cuộc chat của hỗ trợ viên với khách hàng.

 

     - Tin offline: Là tab lưu lại các tin nhắn của khách hàng nhắn trên cửa số vChat khi bạn không Online.

 

       - Cài đặt: Là tab dùng để tiến hành cài đặt các tính năng của vChat như Giao diện và tính năng của Cửa sổ Chat, cài đặt Tags, phân quyền và bộ phận hỗ trợ, cài đặt thông báo…

 

      - Thống kê: Là tab dùng để xem các thống kê, báo cáo về việc hỗ trợ và tương tác với khách hàng theo mức độ tổng quan và chi tiết. Tab này bao gồm thống kê tổng của tài khoản và thống kê chi tiết từng nhân viên.

Ở mục thống kê tổng của tài khoản người dùng có xem được tổng số lượng cuộc chat, tổng tin nhắn, thời gian khách chờ, thời gian hỗ trợ, tin nhắn offline. Đối với mục thống kê chi tiết từng nhân viên sẽ hiển thị chi tiết thông tin liên quan của từng nhân viên hỗ trợ: Tổng thời gian khách phải chờ, thời gian trung bình / khách, % với tổng chat…

 

       - Đơn hàng: Là tab dùng để quản lí danh sách đơn hàng mà người dùng vChat đã tạo trong quá trình hỗ trợ khách hàng, giúp không quên hay bỏ sót đơn hàng cho khách.