Trung tâm trợ giúp Vatgia Marketing

Giúp đỡ và hỗ trợ khách hàng

Tài liệu tổng quan về vChat (1)

Tính năng mới (2)

Cập nhật tính năng mới của vChat

Hướng dẫn cài đặt mã nhúng vChat trên 1 số nền tảng

➢ Cài đặt cho Wordpress:
 

- Tại trang quản trị Wordpress, chọn Appearance > Editor

- Tìm file footer.php phía bên phải trang

- Tìm kiếm thẻ </html> và dán mã nhúng của vChat phía trên thẻ này

- Lưu lại thay đổi. vChat sẽ hiển thị trên Website của bạn.

*Chú ý: Nếu bạn đang dùng bản miễn phí của Wordpress sẽ không có quyền chỉnh sửa HTML website.

 

 
➢Cài đặt cho Tumblr
 
- Copy đoạn mã nhúng của vChat.
- Tại trang quản trị Tumblr, chọn Customize.
- Click chọn “Edit HTML” phía bên trái trang.
 

 

- Tìm kiếm thẻ </html> và dán mã nhúng của vChat phía trên thẻ này.

- Lưu lại thay đổi.

 

 

➢ Cài đặt trên Shopyfi
 

- Tại trang quản trị Shopify, chọn Online Store > Themes

- Click chọn Customize Themes phía bên phải trang

- Tại Themes Option phía trên trang, chọn Edit HTML/CSS

 

 

- Tìm file themes.liquid

- Tìm kiếm thẻ </html> dưới cùng và dán mã nhúng của vChat phía trên thẻ này.

- Lưu lại thay đổi.

 

 
➢ Cài đặt trên Blog Spot
 

- Tại trang quản trị Blogspot, chọn Mẫu ở menu bên trái, sau đó chọn “Chỉnh sửa HTML”

- Tìm kiếm thẻ </html> và dán mã nhúng của vChat phía trên thẻ này. Lưu lại thay đổi.

*Lưu ý: Do Blogspot không nhận dạng tự & nên sau khi lưu lại lần đầuBlogspot sẽ báo lỗi, bạn sửa tự & thành &amp; là được

 

 

 

 

➢ Cài đặt trên Pretashop
 
- Tại trang quản trị PrestaShop, chọn Cài đặt “Add new module”.
- Tải HTML Box Module (http://mypresta.eu/modules/front-office-features/html-box.html) và thêm nó vào shop của bạn bằng “Choose File” , sau đó click “Upload this module”.
- Đi đến “Module > Modules”, tìm HTML Box Module and click “Install”.
- Sau khi cài đặt xong module, đi đến “Configure”.
- Dán đoạn mã nhúng của vChat
- Lưu lại thay đổi.

 

 
➢Cài đặt trên Joomla
 

- Đăng nhập vào quản trị website của bạn.

 

 
- Chọn Extension > Extension Manager.
 

 
- Click vào tên theme của bạn đang sử dụng.
 

 
➢Cài đặt trên Drupal
 
  • Đăng nhập vào server của bạn thông qua một ftp client, ví dụ như Filezilla (https://filezilla-project.org/).
  • Tìm vị trí themes của bạn trên server. Kiểm tra tên theme của bạn  trên bảng điều khiển Drupal và tìm kiếm danh mục có tên tương tự như catalogues/themes/name_of_your_theme,sites/all/themes/name_of_your_theme or sites/default/themes/.
  • Kiểm tra có file header.tpl.php hoặc html.tpl.php trong danh mục chủ đề của bạn không? Nếu không, copy file từ /modules/system/html.tpl.php đến catalogues_themes/templates
  • Tải file này xuống máy tính và mở nó trong  Notepad. Tìm thẻ </head> và chèn mã nhúng của vChat sau thẻ này.
  • Lưu lại và upload nó lên sever của bạn (thay thế cho file cũ).
  • Hoàn thành

*Chú ý: Trước khi tích hợp, chắc chắn rằng bạn đang làm việc trên đứng dự án. Bạn có thể chuyển đổi các dự án của bạn ở góc trên bên phải