Trung tâm trợ giúp Vatgia Marketing

Giúp đỡ và hỗ trợ khách hàng

Tài liệu tổng quan về vChat (1)

Tính năng mới (2)

Cập nhật tính năng mới của vChat

Hướng dẫn thay đổi thông tin trên gian hàng vật giá

Vừa qua, vChat cập nhật tính năng mới trên gian hàng: bổ sung thêm trường địa chỉ và số điện thoại. Bạn muốn thay đổi địa chỉ (1) hoặc số điện thoại (2). Hãy làm theo các bước sau:

 

 

Bước 1: Đăng nhập vào vatgia.com

 

 

Bước 2: Sau khi đăng nhập, chọn “Quản trị gian hàng” để vào trang quản trị sửa đổi thông tin


 

Bước 3: Nhấn vào mục “Cài đặt Gian hàng”, chọn “Thông tin cơ bản” và nhấn "Xem/ Sửa thông tin"

 

Bước 4: Tiến hành chỉnh sửa thông tin

(1) Nếu bạn muốn sửa địa chỉ hiển thị

(2) Nếu bạn muốn sửa số điện thoại liên lạc


 

Bước 5: Nhấn “Cập nhật” để lưu thông tin thay đổi