Trung tâm trợ giúp Vatgia Marketing

Giúp đỡ và hỗ trợ khách hàng

Tài liệu tổng quan về vChat (1)

Tính năng mới (2)

Cập nhật tính năng mới của vChat

Nhận chat/ không nhận chat

Tính năng này giúp bạn chủ động quản lý thời gian Online/ Offline. Đồng thời vẫn có thể theo dõi thông tin hay lịch sử chat ở chế độ Offline khi bạn đăng nhập tài khoản trên trang quản trị vChat.vn

 

Để cài đặt tính năng này, bạn đăng nhập tài khoản vchat.vn và click vào phần tài khoản (địa chỉ email). Tại đây:

 

 

+ Chọn Có nhận chat Beta để bật chế độ Online khi bạn đăng nhập tài khoản trên trang quản trị vChat.vn. Ở chế độ này, bạn sẽ nhận được thông báo và tin nhắn khách hàng gửi đến và chat qua lại bình thường.

 

+ Chọn Không nhận chat Beta để bật chế độ Offline khi bạn đăng nhập tài khoản trên trang quản trị vChat.vn. Đối với chế độ này, bạn sẽ không nhận được thông báo khách hàng gửi tin đến và tin nhắn của khách hàng sẽ gửi về địa chỉ mail của quản trị viên nếu tất cả hỗ trợ viên đều không Online. Chế độ này giúp bạn theo dõi lịch sử chat, thống kê hỗ trợ, cài đặt tính năng trong tĩnh lặng mà không sợ bị làm phiền.

 

Để bật lại chế độ Online, bạn có thể click vào “Nhận chat ngay bây giờ” ở dòng tin được đổ nền đỏ hoặc chọn Có nhận chat Beta tại phần thông tin tài khoản: