Trung tâm trợ giúp Vatgia Marketing

Giúp đỡ và hỗ trợ khách hàng

Tài liệu tổng quan về vChat (1)

Tính năng mới (2)

Cập nhật tính năng mới của vChat

Phân chia đều cuộc chat

Nếu ở bản vChat 2.0, bạn sử dụng nhiều tài khoản vChat thì khi nhận được tin nhắn của khách truy cập, tất cả các tài khoản đều sẽ nhận được yêu cầu chat, hỗ trợ viên nào chat trước sẽ được hỗ trợ và các tài khoản còn lại sẽ không có quyền chat với khách truy cập đó. Thì ở bản vChat 4.0 beta này hướng tới sự phân đều hơn là cạnh tranh, nếu có khách hàng chat đến Website, hệ thống sẽ đếm số lượng khách đang chat của tất cả các hỗ trợ viên và tin nhắn sẽ được bắn về cho hỗ trợ viên có lượng khách đang chat ít hơn. Trường hợp tất cả hỗ trợ viên có số lượng khách đang chat bằng nhau thì hệ thống sẽ gửi yêu cầu chat về 1 hỗ trợ viên bất kỳ.