Trung tâm trợ giúp Vatgia Marketing

Giúp đỡ và hỗ trợ khách hàng

Tài liệu tổng quan về vChat (1)

Tính năng mới (2)

Cập nhật tính năng mới của vChat

Phân quyền

Trong thực tế, với quy mô kinh doanh lớn, một đơn vị sử dụng vChat có thể có nhiều nhân viên hỗ trợ khác nhau, phụ trách từng mảng sản phẩm hoặc lĩnh vực. Do đó vChat cung cấp cho người dùng tính năng phân quyền và tạo bộ phận hỗ trợ nhằm quản lí các tài khoản hỗ trợ viên, đồng thời tạo ra các luồng chat của người truy cập phân chia tới đúng nhân viên phụ trách, giúp quá trình chăm sóc được đảm bảo hơn.

 

* Phân quyền:

 

Tài khoản sử dụng vChat được chia làm 2 loại như sau:

+ Quản lí chính: là tài khoản ID Vatgia đã mua các gói dịch vụ của vChat để sử dụng. Tài khoản này có được tất cả các quyền mà gói dịch vụ cung cấp như cài đặt, phân quyền, tạo bộ phận, xem thống kê của toàn bộ và từng nhân viên.

+ Tài khoản hỗ trợ: là tài khoản chỉ có các chức năng liên quan đến việc hỗ trợ khách hàng.

 

Để tiến hành phân quyền, bạn tiến hành các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập vào Trang Quản trị vChat > Cài đặt > Phân quyền

 

Bước 2: Nhập địa chỉ email của tài khoản hỗ trợ bạn muốn thêm vào, sau đó nhấn Thêm nhân viên hỗ trợ.

Lưu ý:

+ Số lượng nhân viên hỗ trợ có thể thêm vào phụ thuộc vào số tài khoản bạn mua khi đăng kí dịch vụ. (Đối với gói Cơ bản là: 249.000đ nhân viên/ tháng, Gói chuyên nghiệp là 399.000đ nhân viên/tháng).

+ Địa chỉ Email của nhân viên hỗ trợ thêm vào phải đã đăng kí trên ID Vatgia. (Để đăng kí tài khoản trên ID Vatgia, bạn vui lòng truy cập vào https://id.vatgia.com, nhấn chọn Đăng kí).

+ Để đảm bảo cho quá trình quản lí tài khoản trong trường hợp nhân viên hỗ trợ có thể nghỉ việc, người quản lý chính NÊN tạo và quản lí tài khoản hỗ trợ ( bao gồm email, mật khẩu, sổ điện thoại đăng kí), sau đó mới cung cấp cho nhân viên của mình.