Trung tâm trợ giúp Vatgia Marketing

Giúp đỡ và hỗ trợ khách hàng

Tài liệu tổng quan về vChat (1)

Tính năng mới (2)

Cập nhật tính năng mới của vChat

Bộ phận hỗ trợ

* Bộ phận hỗ trợ: Bộ phận là cách chia nhóm các nhân viên hỗ trợ theo phòng ban, khu vực, chi nhánh hoặc nhóm hỗ trợ theo nhóm sản phẩm

 

Để tạo bộ phận hỗ trợ, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào Trang Quản trị vChat > Cài đặt > Bộ phận hỗ trợ

 

Bước 2: Nhập các thông tin để tạo bộ phận hỗ trợ bao gồm: Tên bộ phận, Mục đích và lựa chọn những nhân viên được phần vào bộ phần này. Sau đó nhấn Gửi lên.

 

 

Bộ phận hỗ trợ hiện có của bạn sẽ hiển thị tại phần danh sách ở ngay phía dưới chức năng tạo bộ phận. Ở đây bạn có thể sửa, xóa thông tin các bộ phận này.

 

 

Bước 3: Bật/ Tắt tính năng hiển thị các Bộ phần hỗ trợ lên khi tiến hành chat với khách hàng, bạn truy cập vào Trang Quản trị Vchat > Cài đặt > Khung chat > Cài đặt khác. Sau đó tích chọn On/ Off vào Chọn bộ phận hỗ trợ trước khi chat.

 

 

Giao diện khi bật tính năng này sẽ hiện như sau: