Trung tâm trợ giúp Vatgia Marketing

Giúp đỡ và hỗ trợ khách hàng

Tài liệu tổng quan về vChat (1)

Tính năng mới (2)

Cập nhật tính năng mới của vChat

Cài đặt đánh giá sau chat

Với tính năng này, khách hàng sẽ nhận được yêu cầu đánh giá khi nhấn tắt cửa số chat để kết thúc. Việc mở đánh giá sau chat giúp cho bạn biết được mức độ hài lòng của khách hàng đối với quá trình hỗ trợ, từ đó là cơ sở để nâng cao chất lượng phục vụ của mình.

 

Để sử dụng tính năng này, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào Trang Quản trị vChat > Cài đặt > Khung chat > Cài đặt khác.

 

Bước 2: Hiển thị Form nhập thông tin bằng cách chọn On ở trường Yêu cầu đánh giá sau chat

 

 

Bước 3: Nhấn Lưu cài đặt để hoàn thành. Giao diện Form đánh giá dưới góc độ người truy cập sẽ có dạng như  hình dưới đây:

 

 

Bước 4:  Xem kết quả đánh giá bằng cách truy cập vào Trang Quản trị Vchat > Thống kê > Thống kê chi tiết từng nhân viên