Trung tâm trợ giúp Vatgia Marketing

Giúp đỡ và hỗ trợ khách hàng

Tài liệu tổng quan về vChat (1)

Tính năng mới (2)

Cập nhật tính năng mới của vChat

Tin nhắn Offline, Lịch sử, Thống kê

Đây là các trang khác trong Trang Quản trị nhằm giúp hỗ trợ bạn trong quá trình quản lí các cuộc chat cũng  như chăm sóc khách hàng.

 

* Lịch sử: là trang quản lí các cuộc chat đã được hỗ trợ. Tại đây bạn có thể xem lại nội dung các cuộc chat, thông tin khách hàng, lượt xem gần nhất, nhân viên hỗ trợ cũng như thời gian tương tác. Một số trường lọc bạn có thể sử dụng là: theo thời gian, theo từng nhân viên, theo các nhãn khách hàng hoặc tìm kiếm theo tên khách hàng. Ngoài ra, bạn có thể xuất các nội dung cuộc chat. 

 

 

* Tin nhắn Offline: Khi không có hỗ trợ viên nào Online, cửa sổ vChat trên website sẽ hiển thị giao diện Offline. Giao diện này sẽ yêu cầu người dùng nhập các thông tin cơ bản trước khi để lại tin nhắn Offline. Bạn sẽ nhận được các thông tin này tại trang Tin nhắn Offline.

 

 

* Thống kê: là trang báo cáo theo từng tài khoản hỗ trợ viên và của tổng tài khoản bao gồm tổng cuộc chat, Tổng tin nhắn, Số tin nhắn Offline…

 

- Giao diện trang Thống kê

 

 

Thống kê biểu đồ dựa trên nhiều tiêu chí, hiển thị toàn bộ biểu đồ tổng và biểu đồ của nhân viên trên cùng 1 trang hiển thị


+ Tổng chat: Tổng cuộc chat, tổng tin nhắn, tin nhắn Offline
+ Thời gian: Thời gian khách chờ, thời gian hỗ trợ
+ Đánh giá: Tổng đánh giá, đánh giá nhân viên